2023 GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Índex

Institut Guttmann - GRI
Declaració d’ús:L’Institut Guttmann ha redactat la informació que es detalla en aquest índex de continguts GRI pel període entre 01/01/2023 a 31/12/2023 fent  referència als estàndards GRI
GRI utilitzatGRI 1: Fonaments 2023, GRI 2 Continguts generals, GRI 3 Temes materials.
GRI Ubicació
2.1. Perfil de l’Organització L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.2. Entitats incloses als informes de sostenibilitat de l’organització L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.3. Període d’informació, freqüència i punt de contacte L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.4. Reexpressió de la informació L’informe present. Objectius de desenvolupament sostenible.
2.5. Verificació externa Memòria – Balanç Social 2023
2.29. Enfoc de la participació dels grups d’interès Comunicació amb els grups d’interès
3.1. Procés de determinació dels temes materials Materialitat
3.2. Llistat de temes materials Materialitat
3.3 Gestió dels temes materials Índex
Tema material GRI Aplicable
Atenció a l’usuari i servei post-tractament NA Humanització de la gestió
Experiència pacient
Confidencialitat i privacitat 418. Privacitat del client Un diàleg en dos sentits
Compliment legal i fiscal 207. Fiscalitat Sistema de gestió de la qualitat
Desenvolupament de proximitat 413. Comunitats locals Compromís social
Dret a la Intimitat 418. Privacitat Un diàleg en dos sentits
Eficàcia i eficiència en la gestió NA Pla estratègic 2020-2025
Sistema de gestió de la qualitat
Foment RSC 413. Comunitats locals Socialment responsables
Formalització i compliment del contracte NA Corrupció zero
Un diàleg en dos sentits
Formalització i compliment dels compromisos 413. Comunitats locals Acreditacions i reconeixements
Aliances estratègiques
Gestió de residus 306. Residus Un hospital amb entorn natural
Govern de l’organització 2.9. Estructura de govern i composició Les persones, l’ànima de la institució
Honestedat NA La fundació
Comunicació amb els grups d’interès
Inversió en la comunitat i en la societat 413. Comunitats locals Compromís social
Empreses amigues i entitats col·laboradores
No discriminació 406. No discriminació Diversitat i igualtat d’oportunitats