2023 LA FUNDACIÓ

Pla estratègic 2020-2025

Pla estratègic - Memoria 2023
Pau, Justícia i Institucions Sòlides

El Programa 2023 ha recollit els objectius fixats per a desenvolupar durant l’any. A continuació es detallen els percentatges que la Fundació Institut Guttmann ha aconseguit en el compliment dels seus objectius. El percentatge d’assoliment global per l’any 2023 ha estat del 94,10%.

Objectius Estratègicsprimer Q.segon Q.anual
Percentatge d’assoliment global26,11%43,89%94,10%
COHESIÓ, COMPETÈNCIA, COMPETITIVITAT25,83%47,96%96,20%
DIFERENCIACIÓ, INNOVACIÓ, ESPECIALITZACIÓ, HUMANITZACIÓ28,41%49,44%96,39%
EXCEL·LÈNCIA 28,41%49,44%96,39%
NOU CONCEPTE DE DISCAPACITAT18,75%61,88%100%
PRESTIGI SOCIAL21,63%42,73%97,15%
REFERENT NACIONAL I INTERNACIONAL20,47%46,72%98,44%
SOSTENIBILITAT30,18%46,30%97,03%
El Pla Estratègic 2020-2025 recull, entre d’altres coses la versió actualitzada de la missió, visió i valors institucionals.