2023 CONEIXEMENT

Àrea de recerca i innovació

Innovación

L’Institut Universitari ha potenciat durant 2023, com a centre de recerca, la translació a la clínica dels resultats de la recerca i ha impulsat els processos d’innovació assistencial per reforçar el nostre compromís d’oferir el més alt nivell científic i tècnic en cadascuna de les línies de recerca estratègiques.

La confluència entre l’Hospital Especialitzat -Centre d’Excel·lència- i l’Institut Universitari de Neurorehabilitació -Centre de Coneixement- permet optimitzar la generació i transferència de nous coneixements en aquest àmbit especialitzat de la ciència.

Per ser un Referent Internacional en Neurorehabilitació, l’Institut Guttmann treballa generant i transmetent nous coneixements i innovació contínua en les tècniques, procediments i tecnologies pròpies del seu àmbit de coneixement científic i de la neurociència en general, mitjançant l’impuls d’una xarxa de cooperació oberta a la participació d’altres centres d’excel·lència, universitats, centres tecnològics, empreses i entitats, nacionals i internacionals.

PROJECTES COMPETITIUS

En relació als projectes competitius i amb finançament aliè cal destacar que l’any 2023 hem presentat 19 propostes a convocatòries competitives per al finançament de projectes de recerca i innovació, adreçades a diferents organismes nacionals i internacionals. D’aquestes, hem obtingut un resultat positiu en tres de les presentades: 

A nivell de Catalunya, en el marc de subvencions públiques:

 • En el marc del programa de recerca en Neuroestimulació i Neuromodulació a la Dra. Dolors Soler i el seu equip els ha estat concedida la 3a Beca Mike Lane que promou l’associació Castellers de la Vila de Gràcia. El projecte presentat, “Desenvolupament d’un model predictiu de resposta a un tractament de neuromodulació per un millor maneig del dolor neuropàtic després d’una lesió medul·lar”, té com a objectiu el desenvolupament d’un model predictiu de resposta a un tractament de neuromodulació (tDCS) en pacients amb dolor neuropàtic després d’una lesió medul·lar, basat en els registres de senyals electroencefalogràfiques (EEG) i en una àmplia exploració clínica.  
 • Cal destacar també que enguany hem obtingut la Beca de Recerca en Bioètica que concedeix la Fundació Víctor Grífols pel projecte “Neurociencia, filosofía y educación; un encuentro para que pacientes con lesiones neurológicas dialoguen sobre la enfermedad con científicos en formación”. La proposta està liderada pel Dr. Guillermo García, de l’Institut de Neurociències de la UAB; i, a més de nosaltres, hi participen també grups de la Universitat de Vic i la Universitat de Barcelona. El propòsit d’aquest treball, que tindrà una durada d’un any, és afavorir l’esperit ètic dels futurs investigadors, i amb aquesta intenció es concertaran entrevistes entre pacients amb diferents patologies neurològiques, grups d’estudiants del Màster en Neurociències de la UAB i personal clínic, en què els alumnes puguin fer preguntes i conèixer de més a prop la realitat diària d’aquests pacients.  

A nivell de l’Estat Espanyol, en el marc de subvencions públiques:

 • Ha estat aprovat i subvencionat pel Ministeri de Ciència i Innovació, en el marc de la convocatòria de projectes “Generación de Conocimiento”, el projecte “toBrainHealth: Factores psicológicos y de estilos de vida que predicen la adherencia en intervenciones multimodales para la promoción de la Salud Cerebral”. Es tracta d’un projecte coordinat amb la Universitat Politècnica de Madrid, que tindrà una durada de 3 anys, i que aborda el repte d’entendre i preservar la salut del cervell durant el curs de la vida, en una població cada cop més envellida.  

L’Institut Guttmann treballa principalment en 6 línies estratègiques de recerca translacional i innovació.

Durant l’any 2023 hem treballat en 56 projectes de recerca, 27 Estudis i 7 Assajos Clínics.

Distribució dels projectes de recerca entre els diferents programes:

P1   Tecnologies per a la rehabilitació sensitivo-motora i productes de suport 12
P2   Neuroreparació i teràpies avançades9
P3   Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva (GNPT®)6
P4   Salut cerebral (Barcelona Brain Health Initiative)             10
P5   Neuroestimulació i Neuromodulació          5
P6   Recerca Social -QVIDLAB-    14

En relació a aquestes línies estratègiques, durant el 2023 en destaquem:

 • En relació a l’impuls de la participació en els nuclis de decisió de la política científica, hem continuat estimulant la presència de l’Institut Guttmann als òrgans de decisió de la política científica a Catalunya, a través de les diferents agències que al nostre territori impulsen la recerca i la innovació (BIOCAT, AGAUR, XarTec Salut i Acció); i a l’estat espanyol; així com al Cluster de Salut Mental de Catalunya, del que participen agents de diferents àmbits i que compta amb el suport de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. 
 • Pel que fa a la innovació, enguany ens hem incorporat al Programa INNOMED, pel qual l’Institut de Recerca del Germans Trias i Pujol (IGTP) ha rebut finançament de la convocatòria ITEMAS de l’Institut de Salut Carlos III i en què des de Guttmann en formarem part com a partners no beneficiaris. L’INNOMED és un programa d’innovació cooperatiu, de 3 anys de durada, en el que participen hospitals i destacats centres de recerca i innovació del nostre entorn. El programa busca promoure activitats formatives grupals d’emprenedoria, tallers relacionats amb la innovació i la transferència, estimular les col·laboracions conjuntes amb empreses privades, etc.; i els tres eixos principals d’actuació del programa són la cultura d’innovació, la incubació de projectes i la col·laboració públic-privada. 

Tecnologies per a la rehabilitació sensitivo-motora i productes de suport:

 • Hem donat un fort impuls al Programa d’Investigació i Innovació Terapèutica en Pre-habilitació, Rehabilitació i abordatge integral de les seqüeles de tumors cerebrals recolzat per la Fundació Joan Ribas Araquistain, completant amb èxit els primers 22 casos. Els resultats preliminars indiquen una reducció de l’activitat en l’àrea estimulada i un augment en les àrees més remotes, demostrant la viabilitat del protocol i la metodologia, així com la seguretat del procés. Els resultats preliminars es van presentar a una sessió de divulgació el dimarts 3 d’octubre, juntament amb una roda de premsa que va tenir molt impacte i ressò als mitjans. 
 • Destaca la feina en el Projecte TAILOR, del Programa RETOS 2019 del Ministeri Espanyol de Ciència, Innovació i Universitats. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una nova generació d’exoesquelets robòtics modulars per a membres inferiors (o robots portables) i neuropròtesis que permetin proporcionar tecnologia personalitzada i específica per al pacient per compensar les dificultats per caminar causades per condicions neurològiques. 
 • Hem iniciat dos nous projectes estratègics en aquesta mateixa línia: d’una banda l’estudi sobre l’exoesquelet Atalante, de la empresa francesa Wandercraft, un dels més moderns que existeixen actualment i que incorpora més graus de llibertat que la majoria dels existents, nombrosos paràmetres d’ajustament, articulacions independents i és autobalancejable, amb el que genera una marxa força natural. El projecte de recerca en el què participarem és un multicèntric a nivell europeu, i té l’objectiu d’estudiar els efectes d’aquest exoesquelet en la recuperació de la marxa en pacients amb poques o sense capacitats ambulatòries després d’un ictus isquèmic o hemorràgic de menys de 4 mesos d’evolució. 
 • Ens ha estat concedida la subvenció del Departament de Drets Socials de la Generalitat emmarcada en el Pla de recuperació europea Next Generation EU pel projecte “Comunitat FabLab de disseny i fabricació d’adaptacions funcionals per a les activitats de la vida diària a través de la impressió 3D_Rehab-Lab.Cat.

Neuroreparació i teràpies avançades:

 • Hem finalitzat l’estudi doble cec en un projecte que fem en coordinació amb el Banc de Sang i Teixits i la Unitat de Lesionats Medul·lars del Hsopital Juan Canalejo de A Corunya, amb el finançament de l’Institut Carles III. En el període 2022-23 hem reclutat i infundit 18 pacients tetraplègics incomplets, amb dues dosis a cada participant i la realització dels seguiments previstos. Pel que fa a l’assaig europeu “NISCI-NOGO Inhibition in Spinal Cord Injury”, finançat pel programa Europeu Horizon 2020, el reclutament ha estat un èxit, tot i els estrictes criteris d’inclusió que marca el protocol. L’estudi ha finalitzat i ja ens trobem en la fase de anàlisi dels resultats. 
 • cal destacar també el projecte ReGAIT, finançat pel Plan Estatal del Ministerio de Ciencia e Innovación, dins la convocatòria de programes de generació de coneixement. La feina de Guttmann en aquest projecte se centra en determinar si la combinació d’estimulació medul·lar no invasiva amb rehabilitació de la marxa redueix la espasticitat i facilita la recuperació de la força motora de les extremitats inferiors i la capacitat de la marxa en pacients amb lesió medul·lar espinal incompleta. 
 • L’Institut Guttmann ha entrat com a un dels membres de la RED FUSION del Ministeri de Ciència i Innovació, en la seva última convocatòria d’aquest any. Dins aquest programa cal assenyalar dos estudis farmacològics.

Rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva:

 • Hem continuat el treball de disseny i desenvolupament de la prova de concepte de l’Aplicació Universal de Tractaments Automàtics (AUTA), per potenciar la branca d’intervenció del GNPT i propiciar que totes les tasques de les què disposem estiguin centralitzades en un mateix repositori i servei web més flexible, escalable i eficient.  
 • Durant aquest 2023 s’ha començat un projecte molt ambiciós que resultarà en una nova versió de la plataforma GNPT per al últim trimestre del 2024. Aquesta actualització se centra en la millora de l’arquitectura tecnològica i les funcionalitats del professional, que no només pretén solucionar els problemes d’estabilitat i robustesa de la plataforma actual, sinó que permetrà desenvolupar nous models de negoci, amb una aproximació basada en la flexibilitat i escalabilitat. 
 • En aquesta línia, hem continuat millorant l’eina digital de valoració cognitiva  “Guttmann Cognitest”®, migrant la tecnologia per poder construir una solució flexible que ens permeti disposar d’un catàleg de tasques que pugui adaptar-se a necessitats i/o col·lectius de pacients específics.
 • Dins el projecte “Tecnologías interactivas para la rehabilitación cognitiva_ACTIVE VRain” del programa Retos Investigación del Ministeri ens trobem de ple en la fase experimental a Guttmann i comptem amb una tesi doctoral tecnològica en marxa vinculada a aquests treballs. 
 • Ens ha estat concedit i finançat per la Unió Europea el projecte “Continuous stratification for improved prevention, treatment, and rehabilitation of stroke patients using digital twins and AI_STRATIF-AI”, presentat l’any passat a la convocatòria Horizon Europe.

Salut cerebral:

 • Hem pogut consolidar la iniciativa de salut cerebral Barcelona Brain Health Initiative (BBHI) i aconseguir finalment donar-li continuïtat més enllà del projecte inicialment finançat per la Caixa i el propi Institut Guttmann. En aquest sentit cal destacar l’inici de dos projectes que nodriran de finançament aliè les activitats de recerca i innovació sobre la cohort de voluntaris. 
 • El primer d’ells, i més rellevant, és l’inici d’un Projecte d’investigació de marcadors de la parla com a potencial biomarcador de diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer. L’Institut Guttmann, gràcies a la cohort de la BBHI, s’ha unit a SpeechDx, un nou estudi de l’Accelerador de Diagnòstic (DxA) de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), amb l’objectiu de desenvolupar biomarcadors de veu i parla per a l’Alzheimer i altres patologies neurodegeneratives. Durant tres anys, el projecte recollirà dades sobre la veu i l’estat cognitiu de 500 voluntaris de la BBHI d’entre 45 i 70 anys. El segon projecte relacionat amb aquest línia és el “toBrainHealth: Towards a personalized intervention model for increasing adherence and promoting Brain Health”
 • Hem començat un nou projecte de la convocatòria Marató de TV3 del 2021, per a estudiar estratègies de personalització amb marcadors de salut cerebral que puguin millorar la personalització dels tractaments amb estimulació cerebral no invasiva en pacients amb depressió resistent al tractament, com un clar exemple de translació d’activitats de recerca cap a la pràctica clínica. 


Recerca Social

 • En quant al projecte de recerca en innovació social “Participa”, durant l’any 2023 s’han continuat fent nombroses accions de comunicació i difusió del projecte per consolidar la cohort de persones voluntàries. En aquests moments comptem amb una cohort de més de 2.100 participants, els quals han contestat gairebé 10.000 qüestionaris. Aquesta recollida de dades està començant a donar els seus fruits, i del seu anàlisi hem elaborat ja 3 articles científics que estan sota revisió en revistes indexades. 

Pel que fa al fòrum del projecte, ja hi podem trobar més de 800 publicacions sobre més de 250 temàtiques diferents. Destacar també per finalitzar que el passat mes de maig es va organitzar la Primera Jornada PARTICIPA al CaixaFòrum de Barcelona, on es van presentar els resultats i es va debatre sobre algunes de les troballes del projecte. Com a continuació d’aquesta jornada es va elaborar el primer informe de resultats del projecte, publicat a finals d’aquest 2023. Finalment, s’han previst i planificat els recursos necessaris per completar la segona onada de recollida de dades i el seu anàlisi per als propers 2 anys. 

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 2022

Pel que fa a la producció científica, aquest any s’han defensat dues Tesis Doctorals vinculades a l’Institut Guttmann. Pel que fa a la línia de salut cerebral, han defensat la seva tesi María Redondo i Selma Delgado, ambdós en el marc del programa de Doctorat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, i María Cabello, en el marc del programa de Doctorat de la Universitat de Barcelona. També va defensar la seva tesi doctoral Laura Sanmiquel, en aquest cas en el marc del projecte PARTICIPA, en el programa de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Totes quatre van obtenir la màxima qualificació possible (Excel·lent Cum Laude). 

Aquest 2023 els professionals de l’Institut Guttmann han publicat 42 articles en revistes científiques indexades amb factor d’impacte, que han acumulat un FI de 220,80 i dels quals 13 es troben en revistes del primer quartil (Q1): 

Articles publicats en revistes indexades:


Articles publicats en revistes no Indexades:

 • Una pinzellada dels problemes de mobilitat per a les persones amb discapacitat . Alina Ribes . Social.cat. El diari digital de l’acció social a Catalunya – Opinions.
 • Osificación heterotópica en isquion. Localización infrecuente. Lidia Ledesma Galey. Jose Manuel Méndez López. Revista Española de Cirugía Osteoarticular. SOTOCAV, Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad Autónoma Valenciana. Nº 293, volumen 58.
 • Perfusión de baclofeno intratecal para el tratamiento de la espasticidad. Rotura del catéter. Caso clínico. Lidia Ledesma Galey. Jose Manuel Méndez López. Revista Española de Cirugía Osteoarticular. SOTOCAV, Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Comunidad Autónoma Valenciana. Nº 293, volumen 58. Enero-Marzo 2023 
 • Ilusiones visuales en pacientes con lesiones cerebrales posteriores. A propósito de un caso. Alberto García Molina. Antònia Enseñat Cantallops. Revista Chilena de Neuropsicología. 2023; 71:39-41 
 • Jean-Baptiste Bouillaud y el dogma de la tercera circunvolución frontal izquierda. Alberto García Molina. Jordi Peña Casanova. Neuroscience and history. 2023; 11:33-43 
 • Justo Gonzalo Rodríguez-Leal y Karl Kleist (Frankfurt, 1934-35). A. García-Molina. Neuroscience and history. 2023; 11:65-72 
 • La escuela de Wernicke. A. García-Molina, J. Peña-Casanova. Neuroscience and history. 2022; 10: 178-185 
 • Volem participar!  Blanca Cegarra Dueñas. Joan Saurí Ruiz. Social.cat. El diari digital de l’acció social a Catalunya – Opinions. Diversitat Funcional.  
 • Neuropsicología del desarrollo. Antònia Enseñat Cantallops, Teresa Roig Rovira, Alberto García Molina. UNED, Editorial Síntesis 2023 . https://www.librosuned.com/LU31211/Neuropsicolog%C3%ADa-del-Desarrollo.aspx
 • PARA-SCI-Spanish, Physical Activity Recall Assessment for People with Spinal Cord Injury – Spanish. Alex Castan Delshorts. Editat per la Fundació Institut Guttmann, juliol de 2023. ISBN: 978-84-09-53038-0 
 • Estimulación Transcraneal por Corriente Directa en el Tratamiento de la Fibromialgia. Buloz-Osorio E, Álvarez-Adarmes A.  Rev Venez Med Fis Rehabil. 2023;9:35-38 
 • Casos clínicos en telesalud mental, 1.ª Edición. Don Juan José Martí-Noguera y Don Felipe Soto-Pérez. Elsevier España. ISBN: 978-84-1382-493-2  
 • Capítulo 9: Tratamiento neuropsicológico de una paciente con daño cerebral adquirido mediante plataforma de telerrehabilitación cognitiva. Rocío Sánchez-Carrión, Alberto García Molina, Pablo Rodríguez Rajo, Antònia Enseñat Cantallops 
 • Barreras en las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad. Testimonios de los participantes del proyecto PARTICIPA. Cegarra Dueñas, B., Ribes Martínez-Márquez, A. y Saurí Ruiz, J.  (2023). Revista Española de Discapacidad, 11(2), 167-173 
 • Inclusión social y derechos de ciudadanía de las personas con discapacidad. Matulic, M. V., et al.. Barcelona, Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona, Edicions Saragossa, 2023, 437 p. Catálogo CEDID, Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad. Módulo 10. Fronteras de la inclusión 
 • Vida independiente e inclusión comunitaria. Blanca Cegarra Dueñas y Anna Suñé Peremiquel