2023 GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Materialitat

Materialitat

Per determinar els temes materials de l’Institut Guttmann s’ha consultat als principals grups d’interès (professionals i col·laboradors, pacients i famílies, proveïdors, patronat, consell social, administració pública i aliances externes). A cada grup d’interès se li ha preguntat pels temes que més els afecten i per a cada un d’ells s’ha demanat la rellevància que té el tema en qüestió i la valoració que en fan de l’actuació de l’Institut Guttmann al respecte. Amb els resultats de les enquestes, s’ha calculat la puntuació mitjana de cada tema i s’ha obtingut la següent matriu de materialitat:

Per a prioritzar els temes materials per l’Institut Guttmann s’han classificat segons la seva puntuació en la valoració i la rellevància assignant cuatre etiquetes: No material, poc material, material, molt material.