2023 ACTIVITAT I RESULTATS ASSISTENCIALS

Guttmann, NeuroPersonal Trainer®

GNPT

L’any 2023 la Fundació ha continuat apostant per la valorització de les propostes innovadores del Guttmann, NeuroPersonalTrainer®. 

Durant aquest any hem continuat amb la expansió dels serveis prestats per la plataforma arreu del territori espanyol, amb més de 4.750 pacients i superant les més de 170.000 sessions entre més de 200 centres amb cobertura estatal. De igual manera, s’han iniciat les primeres passes en la transformació tecnològica de la plataforma cap a una nova versió que faciliti l’accessibilitat als serveis per part dels professionals i pacients d’arreu del món. Està previst el seu llançament per finals de 2024. Aquesta fita, suposarà la primera pedra per poder construir un ecosistema de serveis digitals en rehabilitació cognitiva cap als nostres usuaris. 

Gairebé 5.000 pacients anuals entre els més de 250 centres que utilitzen els nostres Serveis es beneficien de les activitats del Guttmann, NeuroPersonalTrainer®