2023 TRANSPARÈNCIA

Corrupció zero

corrupció zero

La Fundació Institut Guttmann impedeix l’ús voluntari o involuntari de la institució per encobrir l’origen il·legal de donacions així com per complir les obligacions legals. Per això desenvolupa polítiques específiques i l’any 2016 va aprovar el Protocol d’actuació en relació a la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme.

En el Codi Ètic, que tots els professionals de la Fundació han de conèixer i signar, s’especifica l’actitud que han de mantenir respecte a la mútua concurrència, les actuacions de part (conflicte d’interessos) i la recepció de regals al personal.

Durant el 2023:

– No s’ha tingut cap incident relacionat amb temes de corrupció.
– No s’ha realitzat cap aportació a partits polítics o institucions relacionades.
– No s’ha tingut cap incident relacionat amb pràctiques monopolístiques o contra la lliure competència i els seus resultats.
– Que s’ha rebut una sanció econòmica derivada d’una inspecció de treball per no disposar, en el moment de la inspecció, d’un Pla d’Igualtat degudament inscrit al REGCON. Aquesta incidència ja està solucionada, durant el 2023 s’ha treballat en el disseny d’un nou Pla d’Igualtat que es va inscriure al registre al gener de 2024.
– No s’ha tingut cap queixa relacionada amb impactes en la societat de les nostres activitats.